popular products

ช้อนน้ำปั่น ช้อนบิงซู ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน ส้อมมีดพลาสติก ซ่อม มีด ช้อน ส้อม มีด ทิชชู่ ช้อนส้อมพลาสติก

“อยากชวนทุกคน มาลองเปลี่ยนใช้ Hokogogreen กันนะครับ โดยเฉพาะเพื่อนๆที่ทำร้านอาหาร ไม่แพง และรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย ช่วงนี้การหลีกเลี่ยงการสั่งอาหารคงจะเป็นเรื่องยาก แต่ยังไงก็มีทางเลือกที่ดีกว่ามาเสนอให้ตรงนี้แล้วครับผม”

ช้อนน้ำปั่น ช้อนบิงซู ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน ส้อมมีดพลาสติก ซ่อม มีด ช้อน ส้อม มีด ทิชชู่ ช้อนส้อมพลาสติก

“เห้ยอันนี้ดี ช่วยสร้างทางเลือกใหม่ในการทำเดลิเวอรี่ที่ต้องบอกว่าสุดกรีนจริงๆ แถมได้ภาพลักษณ์แบรนด์ ด้วยโทนสีที่แตกต่างแบบพาสเทลไม่เหมือนสีของพลาสติกทั่วๆไป และยังนำไปแมชกับ ci ของแบรนด์ได้อีก ตอนนี้มีช้อนส้อมพลาสติกย่อยสลายง่ายของ Hokogogreen”

ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน
ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน
ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน
ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน
ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน
ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน
ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน
ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน
ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน
ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน
ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน
ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน
ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน
ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน
ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน
ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน
ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน
ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน
ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน
ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน
ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน
ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน
ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน
ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน
ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน
ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน
ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน
ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน
ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน
ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน
ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน
ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน

STORY OF US

Hokogogreen เกิดจากความตั้งใจของผู้ก่อตั้ง ที่อยากจะทำบรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการคิดค้นบรรจุภัณฑ์พลาสติกรักษ์โลก ที่สามารถย่อยสลายได้เร็วขึ้นในธรรมชาติ แต่ยังคงคุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน สะดวกในการใช้งาน รวมไปถึงสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ ภายใต้แนวคิดที่ว่า “บรรจุภัณฑ์” จะไม่ใช่แค่ “บรรจุภัณฑ์”

ช้อนน้ำปั่น ช้อนบิงซู ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน ส้อมมีดพลาสติก ซ่อม มีด ช้อน ส้อม มีด ทิชชู่ ช้อนส้อมพลาสติก

Why Hokogogreen

ช้อนน้ำปั่น ช้อนบิงซู ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน ส้อมมีดพลาสติก ซ่อม มีด ช้อน ส้อม มีด ทิชชู่ ช้อนส้อมพลาสติก

Cutlery Stylist

ผู้ช่วยเติมเต็มภาพในจินตนาการของคุณด้วย “บรรจุภัณฑ์” ที่เป็นมากกว่า “บรรจุภัณฑ์” แต่จะเป็น Stylist ส่วนตัวให้กับ สินค้าอาหาร 

 

ช้อนน้ำปั่น ช้อนบิงซู ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน ส้อมมีดพลาสติก ซ่อม มีด ช้อน ส้อม มีด ทิชชู่ ช้อนส้อมพลาสติก

Brand Makeover

เปลี่ยนภาพลักษณ์แบรนด์เดิมๆ เพิ่มสีสันให้เป็นที่จดจำ  เราเชื่อว่า Brand Personality เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ

 

ช้อนน้ำปั่น ช้อนบิงซู ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน ส้อมมีดพลาสติก ซ่อม มีด ช้อน ส้อม มีด ทิชชู่ ช้อนส้อมพลาสติก

Color Your Meal

สร้างสรรค์มื้ออาหาร ให้มีสีสัน ช่วยเพิ่มความสนุก เพลิดเพลิน ไปกับอาหารแสนอร่อย ด้วยบรรจุภัณฑ์ สีสันสดใส ไม่จำเจ

 

ช้อนน้ำปั่น ช้อนบิงซู ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน ส้อมมีดพลาสติก ซ่อม มีด ช้อน ส้อม มีด ทิชชู่ ช้อนส้อมพลาสติก

Green for Good

เราอยากจะทำบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์พลาสติกรักษ์โลก ที่สามารถย่อยสลายได้เร็วขึ้นในธรรมชาติ

 

ช้อนน้ำปั่น ช้อนบิงซู ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน ส้อมมีดพลาสติก ซ่อม มีด ช้อน ส้อม มีด ทิชชู่ ช้อนส้อมพลาสติก

Food Grade

“เพราะบรรจุภัณฑ์ Hokogogreen ครอบครัวเราก็ใช้” เราจึงให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภค

 

อ่านเพิ่มเติม

Why Hokogogreen

ช้อนน้ำปั่น ช้อนบิงซู ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน ส้อมมีดพลาสติก ซ่อม มีด ช้อน ส้อม มีด ทิชชู่ ช้อนส้อมพลาสติก

Cutlery Stylist

ผู้ช่วยเติมเต็มภาพในจินตนาการของคุณด้วย “บรรจุภัณฑ์” ที่เป็นมากกว่า “บรรจุภัณฑ์” แต่จะเป็น Stylist ส่วนตัวให้กับ สินค้าอาหาร 

 

ช้อนน้ำปั่น ช้อนบิงซู ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน ส้อมมีดพลาสติก ซ่อม มีด ช้อน ส้อม มีด ทิชชู่ ช้อนส้อมพลาสติก

Brand Makeover

เปลี่ยนภาพลักษณ์แบรนด์เดิมๆ เพิ่มสีสันให้เป็นที่จดจำ  เราเชื่อว่า Brand Personality เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ

 

ช้อนน้ำปั่น ช้อนบิงซู ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน ส้อมมีดพลาสติก ซ่อม มีด ช้อน ส้อม มีด ทิชชู่ ช้อนส้อมพลาสติก

Color Your Meal

สร้างสรรค์มื้ออาหาร ให้มีสีสัน ช่วยเพิ่มความสนุก เพลิดเพลิน ไปกับอาหารแสนอร่อย ด้วยบรรจุภัณฑ์ สีสันสดใส ไม่จำเจ

 

ช้อนน้ำปั่น ช้อนบิงซู ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน ส้อมมีดพลาสติก ซ่อม มีด ช้อน ส้อม มีด ทิชชู่ ช้อนส้อมพลาสติก

Green for Good

เราอยากจะทำบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์พลาสติกรักษ์โลก ที่สามารถย่อยสลายได้เร็วขึ้นในธรรมชาติ

 

ช้อนน้ำปั่น ช้อนบิงซู ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน ส้อมมีดพลาสติก ซ่อม มีด ช้อน ส้อม มีด ทิชชู่ ช้อนส้อมพลาสติก

Food Grade

“เพราะบรรจุภัณฑ์ Hokogogreen ครอบครัวเราก็ใช้” เราจึงให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภค

 

อ่านเพิ่มเติม
ช้อนน้ำปั่น ช้อนบิงซู ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน ส้อมมีดพลาสติก ซ่อม มีด ช้อน ส้อม มีด ทิชชู่ ช้อนส้อมพลาสติก

“อยากชวนทุกคน มาลองเปลี่ยนใช้ Hokogogreen กันนะครับ โดยเฉพาะเพื่อนๆที่ทำร้านอาหาร ไม่แพง และรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย ช่วงนี้การหลีกเลี่ยงการสั่งอาหารคงจะเป็นเรื่องยาก แต่ยังไงก็มีทางเลือกที่ดีกว่ามาเสนอให้ตรงนี้แล้วครับผม”

ช้อนน้ำปั่น ช้อนบิงซู ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน ส้อมมีดพลาสติก ซ่อม มีด ช้อน ส้อม มีด ทิชชู่ ช้อนส้อมพลาสติก

“เห้ยอันนี้ดี ช่วยสร้างทางเลือกใหม่ในการทำเดลิเวอรี่ที่ต้องบอกว่าสุดกรีนจริงๆ แถมได้ภาพลักษณ์แบรนด์ ด้วยโทนสีที่แตกต่างแบบพาสเทลไม่เหมือนสีของพลาสติกทั่วๆไป และยังนำไปแมชกับ ci ของแบรนด์ได้อีก ตอนนี้มีช้อนส้อมพลาสติกย่อยสลายง่ายของ Hokogogreen”

มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับอาหาร (FSSC 22000)

เราให้ความใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตด้วยมาตรฐานระดับโลก ตั้งแต่วัตถุดิบ ที่เป็น food grade ไปจนถึงคุณภาพสินค้า เพราะความสะอาดปลอดภัยเป็นสิ่งที่เรายึดมั่น

ช้อนน้ำปั่น ช้อนบิงซู ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน ส้อมมีดพลาสติก ซ่อม มีด ช้อน ส้อม มีด ทิชชู่ ช้อนส้อมพลาสติก
ช้อนน้ำปั่น ช้อนบิงซู ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน ส้อมมีดพลาสติก ซ่อม มีด ช้อน ส้อม มีด ทิชชู่ ช้อนส้อมพลาสติก
ช้อนน้ำปั่น ช้อนบิงซู ช้อนพลาสติก ส้อมพลาสติก ช้อนน่ารัก ช้อนไอติม ช้อนไอศครีม ช้อนสีพาสเทล ช้อน ส้อม ใช้แล้วทิ้ง ช้อนขนมหวาน ส้อมมีดพลาสติก ซ่อม มีด ช้อน ส้อม มีด ทิชชู่ ช้อนส้อมพลาสติก

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q1 : เราย่อยสลายอย่าง?

A1 : กลไกลการย่อยสลายของเราจะเริ่มต้นเมื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสม ประกอบไปด้วยความชื้น และจุลลินทรีย์ ทั้งสภาวะมีอากาศและไม่มีอากาศ 

Q2 : พลาสติกของเราเป็น Oxo หรือไม่?

A2 : ผลิตภัณฑ์ของเราไม่ใช่ Oxo-Degradable เราไม่แตกสลายเป็นไมโครพลาสติก เมื่อได้รับแสงหรือความร้อน

อ่านเพิ่มเติม